KONTENERY CHŁODNICZE – IMPORT

Ważne jest, aby odróżnić przesyłki o kontrolowanej temperaturze w momencie wyjazdu od przesyłek dostarczanych do Unii Europejskiej. Logistyka towarów przychodzących (niezależnie od tego, czy są one importowane, czy tranzytowe) jest zupełnie inna i znacznie bardziej skomplikowana.
Towary łatwo psujące się i takie, które należy dostarczyć jak najszybciej do punktów sprzedaży w supermarketach już od momentu przypłynięcia do portu i wyładunku wszystkie operacje muszą odbyć się jak najszybciej.
Dlatego jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w transport: nadawcą, odbiorcą, przewoźnikiem morskim, personelem magazynów przeładunkowych jeśli jest to potrzebne oraz przewoźnikami lądowymi, aby zminimalizować czas oczekiwania na towary w porcie.
W przypadku towarów łatwo psujących się działamy siedem dni w tygodniu i zapewniamy klientom ciągłą aktualizację statusu przesyłki oraz informujemy o przewidywanym czasie dostawy.
W niektórych portach możliwe jest przekazywanie towarów bezpośrednio do magazynów zapewniających kontrolowaną temperaturę, w celu optymalizacji załadunku ciężarówek, dostarczyć przesyłki do wielu miejsc docelowych lub przeprowadzić dystrybucję częściową.
Na życzenie klienta zapewniamy również usługę kontroli towarów przeprowadzaną przez wykwalifikowanych ekspertów zapewniającą ocenę stanu towarów, ich „trwałość” i przygotowujemy raporty eksperckie.