Podjetje Trimar je bilo ustanovljeno v Trstu leta 1986, po nacrtu skupine strokovnjakov na podrocju intermodalnega in pomorskega kontejnerskega prevoza.
S svojo geografsko lego se Trst nahaja v osrcju zelo širokega obmocja, ki od Italije zajema severno in srednjo Evropo ter seže do Balkana in Crnega morja.

Trimar35yearsOd samega zacetka podjetje deluje na vseh zgoraj omenjenih trgih; to mu je, da pridobi mnogo izkušenj in kompetenc ter da postane vodilno podjetje na podrocju intermodalnega in pomorskega prevoza. Dolgoletni razvoj prometa in prevozniške tehnologije so prispevali k temu omogocilo, da se podjetje specializira in hkrati osredotoci na doloceno vrsto storitev, ki temeljijo na individualne zahteve naših strank.
Prevoz razlicnih vrst blaga in vse vecji delež uvozov in izvozov pomenita pridobitev strokovnih kompetenc na podrocju mednarodne trgovine, spoznavanje in poznavanje razlicnih vrst prevoza ter državnih in mednarodnih veljavnih zakonov. Stranke podjetja Trimar lahko zaupajo profesionalnemu in strokovno usposobljenemu, vecjezicnemu kadru, ki svoje znanje stalno dopolnjuje z dodatnim usposabljanjem in je torej v skladu z napredkom.
To so razlogi, zaradi katerih naše podjetje sestavlja usklajen in ucinkovit kader, ki se zna pravocasno in strokovno odzvati najrazlicnejšim zahtevam in prošnjam svojih strank.
Podjejte ima tudi odlicen informaticni sistem, s katerim nadzoruje celosten prevoz, od prevzema do dostave na cilj, tako, da je stranka v vsakem trenutku seznanjenja s stanjem odpreme.